Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

In deze kerkdienst zingen we dezelfde psalm en lezen we hetzelfde Evangeliegedeelte als in de dienst waarin pastor Lianne bevestigd werd als ouderling-kerkelijk werker in onze gemeente. Een herkenbaar spoor dat we bij haar afscheid met dankbaarheid benoemen. Het gaat, ook in de lezing uit Ruth 1, over levenskeuzes jegens de ander. Keuzes voor het Leven. Niet als een zware verantwoordelijkheid om gebukt onder te gaan. Het komt voort uit een verwondering dat er voor jou gekozen is. Als jij je in de ruimte gezet weet, vanuit Gods liefde opnieuw kansen krijgt, dan doet dat iets aan hoe je oog hebt voor een ander. Oog hebt voor wie in de knel zit.

Pastor Lianne vertelt van een concreet voorbeeld bij het project ‘Dochters van Dordt’ en zingt een lied over een moederlijke zorgzaamheid die de Levende in ons kan wekken.

Een kerkdienst over omzien. En over vooruitkijken.

ds. Michiel de Zeeuw