Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst

We wijken deze zondag een beetje af van het leesrooster. Na de indringende Schriftgedeelten van afgelopen zondag gingen de aangegeven lezingen voor vandaag verder in dat spoor. Een goede gelegenheid om in de voorlaatste dienst waarin ik voorga in de Wilhelminakerk, aan te sluiten bij de kring ‘Aren lezen’. In de afgelopen jaren bood die kring gelegenheid om met elkaar aandachtig de Bijbel te lezen. Merken dat nog zoveel van de oogst te wachten lag om opgeraapt te worden. Zo ontdekten we hoe rijk de teksten zijn, kregen we oor voor hoe het ene verhaal ‘in gesprek’ is met andere delen van de Bijbel en voelden we ons vaak aangesproken. Vandaag lezen we uit wat bij Aren lezen recentelijk aan bod kwam: Exodus 1 en 2. Over leven in vrijheid, over de ontdekking wie er werkelijk naam maakt en nog zoveel meer.

In de Evangelielezing uit Lucas horen we hoe Jezus vertelt dat een weinig van het goede tot zoveel in staat stelt. Een bemoediging en uitdaging ineen. 

ds. Michiel de Zeeuw