De Dordtse Wilhelminakerk heeft een zeer bijzondere kerststal van grote mooi aangeklede figuren. Ieder jaar wordt de hele groep in een feeëriek decor opgesteld in de kerk en komen veel mensen deze kerststal bewonderen. Ook talloze schoolklassen komen, ze maken er een uitje van.

Via deze kerststal maken veel mensen kennis met het verhaal van de geboorte van Christus in de nederige stal, waar iedereen op af kwam. Iedereen…? Er zijn koningen, met hun kameel en personeel, er zijn herders met hun schapen… maar… het zijn allemaal mannen en jongens. Terwijl vrouwen en meisjes natuurlijk ook van de partij waren!

Daarom wil de Wilhelminakerk graag een herderin aan de beeldengroep toevoegen. Het is een jonge meid met een grote kruik op haar schouder. Is ze misschien een waterdrager? Dan vormt ze een mooie tegenhanger voor de stokoude knielende herder die een brood meebrengt…

herderin - tekst: de kerststal is ook voor meisjes

Doet u mee? Uw gift (klein of groot) is zeer welkom. De figuren zijn van hoge kwaliteit, handgemaakt in Zuid-Duitsland volgens oude tradities. De herderin kost € 1000,=. Daarvan is (begin oktober 2019) reeds 10% binnen. U kunt uw gift storten op NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk. Vermeld hierbij HERDERIN.

Comité van Aanbeveling van binnen en buiten de Wilhelminakerk:

>Mensheid<
“Zoveel mensen, zoveel zinnen. Ook nu het toevoegen van een vrouwenfiguur aan onze kerstgroep aan de orde is, merk je dat. Je kunt er inderdaad verschillend over denken. Ik persoonlijk ben er een voorstander van, niet uit politiek correcte of feministische overwegingen, maar meer om ermee tot uitdrukking te brengen dat Christus werd geboren om redder van de WERELD te worden. Van de hele mensheid, van mannen én vrouwen. Met haar aanwezigheid mag de herderin in onze kerststal dat straks verbeelden en onderstrepen. Alle reden dus om haar te verwelkomen!”
Janny Blom – initiatiefneemster kerststal Wilhelminakerk

>Bevragen<
“Het verhaal van Jezus zijn leven is voor mij een inspiratie. Jezus zag mensen staan, wilde ze echt ontmoeten en keek verder dan de categorie waar ze bij hoorden: man of vrouw, Griek of Jood, slaaf of vrij. Hij deed dit onder andere door op radicale en subtiele manieren de geldende normen te bevragen, normen die mensen onrecht deden. Ik vind het een bevrijdende boodschap dat ik als mens gezien wordt en niet alleen maar gezien als een van de categorieën – vrouw, homo, van het platteland – waar ik toe behoor. Het is ook een inspiratie om te kijken of ik ook een stapje op weg naar die bevrijding voor anderen kan zetten.
Er zijn twee geboorteverhalen over Jezus. Ik denk dat deze geschreven zijn om extra nadruk te leggen op hoe bijzonder zijn leven is geweest. Als we deze verhalen terugbrengen tot een zoet plaatje van toen en daar, dan heeft het voor mij niet meer die functie.
Het toevoegen van de herderin is voor mij een manier om ook nu de geldende normen te bevragen. Hoe denken we over vrouwen, mannen en hun eigenschappen. Kunnen vrouwen naast zorgend en voorzichtig, ook stoer en misschien zelfs wel lomp zijn? Is dat dan ook vrouwelijk? Ik hoop dat de herderin beeld mag worden van de bevrijdende boodschap dat ieder welkom is of je nu wel of niet aan het klassieke beeld voldoet.”
– gemeentelid Wilhelminakerk

>Buitenspel<
“Herderin, wordt al gauw herderinnetje.
Een verkleinwoord, dat de herderin, en waar zij voor staat, onschadelijk lijkt te maken. Maar herderin staat voor dubbel ‘buitenspel staan’.
Herders waren al de outcasts van de maatschappij. Deden het werk dat niemand anders wilde doen, en werden er nog op aangekeken ook. Mensen in stad en dorp haalden hun neus op als zij hen tegenkwamen, en dat was niet alleen vanwege de penetrante dierengeurtjes die zij met zich mee droegen.
Dus Herder zijn, stond niet best op je CV. En als je daarbij dan ook nog vrouw was… ja, dan stond je dubbel buitenspel, deed je echt niet mee!
En laat nou dat Kind, ook zo’n buiten-de-boot-valler, juist voor mensen als de herderin geboren zijn, zeg maar: voor de minsten onder ons.
Daarom: laten we de herderin niet buitenspel staan, maar binnenhalen!”
Ries van der Zouwen – oud-predikant van de Wilhelminakerk

Overige leden van het comité van aanbeveling:
Ton Delemarre – Dordtse cultuur-initiator en dichter
Kees Thies – Dordtse columnist
Wilma Verhoeven – kinderboekhandelaar De Giraf