Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst

Vanmorgen horen we 1 lezing: Psalm 8.

Psalm 8 is een onverwacht Bijbels loflied op het mensje dat God gemaakt heeft, en aan wie Hij zijn hele schepping heeft toevertrouwd.

Dat is om verschillende redenen verrassend, zowel binnen de Bijbelse theologie met zijn kritische mensbeeld, als binnen het huidige debat waarin eerder de verantwoordelijkheid van de mens voor de natuur wordt benadrukt.

Psalm 8 heeft een ander doel: het is, ondanks alles, een liefdesverklaring aan de mens, aan het mensje.