Eén van de 10 geboden luidt, vrij vertaald: Je moet je op geen enkele manier een beeld van God vormen. Binnen het Christendom hebben we ons van dit gebod weinig aangetrokken. Generatie na generatie is opgegroeid met het  beeld van een persoonlijke God, die als een Vader voor zijn kinderen zorgt en weet wat voor hen het beste is. Het is een dierbaar beeld dat veel mensen houvast en troost geboden heeft en biedt. Talrijk zijn de beelden, schilderingen, iconen e.d. die musea en kerken vullen.

Binnen de officiële leer van onze protestantse kerken wordt aan het beeld van een persoonlijke God vastgehouden. Maar voor velen is het ook een beeld dat wankelt of met pijn in het hart wordt losgelaten. Een gevolg daarvan is vaak weer kerkverlating.  Het zoeken naar nieuwe, aanspreekbare beelden gaat ook buiten de kerken gewoon door. Grenzen tussen geloof en ongeloof vervloeien. Religie lijkt weer in te zijn. In vragen naar zingeving en houvast herkennen zoekende en anders gelovigen, theïsten, ietsisten enz. elkaar.

Binnen onze Wilhelminakerk willen we het onderlinge gesprek hierover met mensen binnen en buiten de kerk graag aangaan. Als start is gekozen voor een inleiding en gesprek over de eerste hoofdstukken van het  boek “God, Iets of Niets” door theoloog en filosoof Taede Smedes. Deze avond heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur. Twee vervolgavonden zijn gepland op dinsdag 5 november en dinsdag 10 december. De inleider is steeds Ieke van As, lid van de gemeente en godsdienstwetenschapper.

U bent van harte welkom. I.v.m. de organisatie en planning willen we graag weten of u komt. U kunt zich aanmelden bij Marianne Wilhelm of Truus van Gijzen of via het contactformulier.