God, iets of niets? Dinsdag 5 november was de tweede avond over het boek God, iets of niets. Opnieuw luisterden ongeveer twintig mensen geboeid naar de inleiding van Ieke van As. De inleiding en het gesprek gingen deze keer over de denkwijzen van religieuze atheïsten en religieuze naturalisten. Het definiëren en daarmee meer vat krijgen op deze begrippen was niet eenvoudig. Wel werd het gaandeweg duidelijk dat deze atheïsten heel herkenbare religieuze, transcendente ervaringen en vragen hebben. Bezien vanuit de theologie staan deze denkers het dichtst bij de negatieve theologie en de mystiek. Geen eenvoudige kost maar wel zo boeiend, dat de onderlinge gesprekken zelfs na de afsluiting van de avond nog doorgaan.

Dinsdag 10 december van 19.30- 21.00 uur is de derde avond. Ieke leidt de hoofdstukken 5 en 6 in, die gaan over het post-theïsme, een vorm van religiositeit die ontstaat op het moment dat afscheid is genomen van de vertrouwde, theïstische voorstelling van God. Meerdere theologen denken hierover na en publiceren er over. Kan deze manier van denken een brugfunctie vervullen tussen seculiere en religieuze vormen van denken en leven? We gaan er over in gesprek.

Ieke, Marianne, Truus