Levavi, Psalm 25: Tot U verhef ik mijn ziel
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waaromheen kransen worden geschoven.
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. En ze verwijzen naar de vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht.

Kleur en materiaal
Micha is een man van soberheid. In deze serie van adventschikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.
De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.

Redder
‘God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt’. Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (bolletjes wol) zich veilig kunnen
verzamelen.