Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst

Nog twee dagen te gaan voor de jaarwisseling. Tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. Misschien ook tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Zijn onze verwachtingen uitgekomen of was het zoals het gezegde luidt: ‘Life is what happens, when you’re making other plans’ oftewel: ‘terwijl jij plannen maakte, overkwam het leven je…’?

Op deze zondag lezen we de woorden uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 43. Daarin staan de onvergetelijke woorden, die ook in één van de glazen deuren van onze eigen Wilhelminakerk geëtst zijn. In de nieuwste vertaling klinken ze zo: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij’. Onze tweede lezing brengt ons bij degene, die zich gekend wist toen ze bij haar naam werd genoemd: Maria van Magdala. Gekend zijn bij onze naam, behoren bij, aanvaard worden…niet als bezit of als horige, niet voorwaardelijk, maar als mensen in wie de Eeuwige zelf zijn vonk heeft gelegd. Mensen, die elke dag opnieuw mogen beginnen.
Tegelijkertijd geven deze woorden richting aan onze ethiek: het doet ons met een open blik naar anderen kijken:  ‘Wie ben jij? Wat is jouw verhaal? Hoe is jouw jaar geweest en wat hoop je voor 2020? Weet je welkom en aanvaard!’.   

Marriëtte Pullen