Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst

Deze zondag staan we stil bij de geschiedenis van de doop van Jezus door Johannes. Johannes, Jezus’ neef die doopte aan de Jordaan. (Saillant detail is dat een aantal plaatsen aan de Jordaan claimen dat dàt de precieze plek is waar Johannes doopte. Feit is, dat wij dat niet gewoon niet weten).
Alle vier evangelisten hebben dit verhaal, zij het met heel verschillende accenten. Marcus en Lucas houden het heel kort. Zij noemen het feit van de doop en de bevestiging van God zelf, middels het neerdalen van een duif als symbool van de Heilige Geest.
De evangelist Johannes heeft een meer mystieke inzet: hij verwijst in zijn doopverhaal als het ware naar de universele betekenis van Jezus als de van God gezondene.
Het meest uitgebreide verslag komt van de hand van Matthéüs. Behalve dat Matthéüs van de gebeurtenissen verhaalt, vertelt hij ook een ander verhaal: het verhaal van de geschiedenis van Israël dat de Messias verwachtte. Matthéüs is daarmee een typische oosterse verhalenverteller, waarbij het hem niet zozeer om de letterlijke gebeurtenissen gaat, maar om de betekenis van het doopverhaal in de kronieken van het volk Israël. Niet verwonderlijk, want Matthéüs, zelf een Jood, schreef speciaal om zijn volksgenoten te overtuigen. Bijzonder is dat, juist in zijn observaties óm de doopgeschiedenis heen, hij ook iets over onze werkelijkheid zegt.      

Marriëtte Pullen