Voorafgaand aan de vespers op Aswoensdag wordt in de Wilhelminakerk een sobere maaltijd gehouden. Vanaf 18.15 bent u van harte welkom. We gaan om 18.30 aan tafel omdat de vespers om 19.30 begint.
Na de maaltijd staat de bekende collecteschaal weer klaar. We vragen uw bijdrage deze keer voor het jaarproject in Nigeria gekozen door de werkgroep Vrede en Verzoening. Over dit project wordt u nog nader geïnformeerd.
Aanmelden voor de maaltijd kan via een intekenlijst in de hal van de Wilhelminakerk of via het contactformulier.
Van harte welkom op 26 februari.

Uw diakenen