Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst
Op deze vierde zondag na Epifanie zien we iets van het eerste publieke optreden van Jezus: hij kiest een plek om te wonen en roept hier mensen om hem als leerling te gaan volgen.

Voorganger vandaag is ds. Riet Boogaard, tot voor kort predikant in de Ontmoetingskerk in Sterrenburg.