Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Deze zondag staat de dienst in het teken van Barmhartigheid: wat is dat en wat vraagt dat van ons? De lezingen zijn uit Exodus 34 en uit Lukas 10, het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dit is vanouds het beeldmerk van Protestantse Zorggroep Crabbehoff, waar ik werk als geestelijk verzorger in de ouderen- en verpleeghuiszorg. Mevrouw Nel van de Lagemaat, die cliëntenvertrouwenspersoon van Crabbehoff is, heeft daar een prachtig schilderij over gemaakt en dat zal ik in dienst later projecteren en toelichten. Barmhartigheid is allereerst een gave, en dan pas een opgave. Het hart hiervan is de overgave: het vraagt vertrouwen op Gods goedheid en zegen, zoals Mozes dat in zijn leven heeft geleerd en voorgeleefd. Wij willen onszelf in deze dienst de vraag stellen hoe dat in ons leven, persoonlijk en als gemeente, in zijn werk gaat.
Nico van der Leer