Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst

Op zondag 8 maart, de tweede zondag van de Veertigdagentijd, richten we ons specifiek op de verlossing die de Here biedt. Dit heil moeten we doorgeven! Dat heil en die belofte worden uitgebeeld met de liturgische schikking: Een bloembol die bol staat van nieuw leven. De schikking is volledig op de uitlopende bol gericht. God riep Mozes om door middel van hem Zijn volk te redden. In Jesaja 53 lezen we van het plaatsvervangende werk van Jezus. Zijn middelaarswerk zijn we aan het overdenken naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Dit heil moeten we doorgeven, zoals Mozes dat eerder deed en de profeet Jesaja later. Dat ‘doorgeven’ zal worden belicht aan de hand van de gelijkenis van de zaaier. Daar valt het zaad op vier verschillende manieren. Hoe geven wij het heil door aan mensen bij wie het zaad slechts aan de oppervlakte blijft, of als er stenen in de grond zitten of als er onkruid tussen is gezaaid? Hoe proclameren we het heil in die verschillende situaties en krijgen wij de mensen zo mogelijk mee?

ds. Wout van Herwijnen is deze morgen onze voorganger. Sinds 2012 is hij met emeritaat maar nog altijd erg actief binnen én buiten de kerk van Zwijndrecht en omstreken.