Nu er geen kerkdiensten kunnen worden gehouden vanwege het coronavirus, vallen ook de collectes weg. De diaconie en de wijk hebben uw bijdrage hard nodig. De noden in de wereld en de (vaste) uitgaven van de kerk lopen door. Daarbij lopen de inkomsten door afgelaste verhuur ed ook terug. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u maandelijks uw bijdrage die u anders in de collectezak doet, zou willen storten op de volgende rekeningen:
Voor de diaconie: NL28RABO0134939840 t.n.v. Diaconie
Voor de kerk: 
wijkkas Wilhelminakerk: NL10INGB0001893765  t.n.v. wijkkas Wilhelminakerk 
wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255 t.n.v. Petruskapel

Joke van den Bandt-Stel, kerkrentmeester
Annet de Vries-Koppe, voorzitter diaconie