Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of via YouTube.

Bij de dienst

‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘ik zal het je geven.’ De omstandigheden waar we nu in leven, bepalen ons antwoord op deze vraag. Gezondheid, het oude normaal, niet meer bang hoeven zijn, met z’n allen zingen in de kerk. De jonge koning Salomo vraagt God om een opmerkzame geest, zodat hij onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Hij vind een goed onderscheidingsvermogen van groot belang bij het leiden van het volk. ‘Waar doe je goed aan?’ We zeggen het vaak tegen elkaar nu de regels minder streng zijn maar het gevaar nog niet geweken is. Ik zie ernaar uit om samen met u na te denken over de verantwoordelijkheid, en de moeilijkheid, om het goede van het kwade te onderscheiden.

Dit is de tweede keer dat ik een dienst mag leiden in de Wilhelminakerk. De afgelopen jaren werkte ik aan een proefschrift over Primo Levi, een Italiaanse schrijver die Auschwitz overleefde. Met het thema van goed en kwaad ben ik dus veel bezig geweest. Ik ben nu werkzaam als subsidieadviseur aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

Graag tot zondag, en alvast een hartelijke groet aan hen die de dienst digitaal meevieren.

Joyce Ronday