Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien op youtube.

Bij de dienst

Om heel verschillende redenen heeft de afgelopen maanden het thema ‘Vrijheid’ zich aan ons opgedrongen. Enerzijds omdat wij vrijheid mochten vieren, anderzijds omdat ons de vrijheid ontnomen werd om dit te vieren zoals wij graag zouden willen. Het thema werd voorwerp van discussie. Wat betekent vrijheid voor ons? In hoeverre kan of mag die beperkt worden? Moet vrijheid onbegrensd zijn? Hoe gaan beperkingen en vrijheid samen? In de evangelielezing uit Johannes 8:30-36 komt het thema vrijheid ook aan de orde. Jezus verbindt het vinden van vrijheid hier aan het kennen van de waarheid. Kan zijn aanwijzing ons helpen om in deze tijd echt vrijheid te vinden en uit te leven? Daarover wil ik met u nadenken.

Ds. Marten Knevel