Thema: Leermo(nu)ment

Symbolische schikking, tussen de preekstoel en het kruis. Tussen allerlei bloemen, waaronder zonnebloemen, en groen, liggen bijbels, materialen van de kindernevendienst en andere boeken en tijdschriften.

De schikking beeldt uit dat dit monument, de Wilhelminakerk, een ontmoetingsplaats wil zijn om God te eren, te vieren, te dienen en te delen, elkaar te ontmoeten, maar ook een plaats om te leren. Te leren van elkaar en van de voorganger, van de leiding van de kindernevendienst, de tienerdienst, jeugdclubs, cantorij en van de Bijbel- en gespreksgroepen. Daarbij gebruikmakend van diverse leermiddelen, waarvan voorbeelden in de schikking te zien zijn. In de hoop en verwachting, dat mede hierdoor mensen tot bloei mogen komen en vrucht mogen dragen. Daarom zijn er bloemen te zien, sommige zijn nog in knop, maar daarnaast ook allerlei vruchtdragende takken.