De activiteitenkrant 2020-2021 is beschikbaar. Hier kunt u die downloaden.

Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten opgenomen in de activiteitenkrant. Achterin de krant is een kalender opgenomen, deze is echter niet compleet omdat op het moment van verspreiden en drukken er nog veel onbekend en onzeker is door corona.

Het advies is dan ook om de WilopZondag in de gaten te houden, daarin worden alle activiteiten  genoemd of in de kalender opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Commissie Vorming en Toerusting