Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via YouTube.

Bij de dienst

Zondag 20 sept, 1e zondag van de herfst Ook op de kerkelijke kalender zijn de geduchte herfstdagen aangebroken, de oogsttijd is er. Voor wie zijn de vruchten? Wie mogen er in Gods goede gaven delen? Hoe zal er ook aan ons doen en laten iets af te lezen zijn van Gods komend Koninkrijk?
“Een arbeider is zijn loon waard”? Maar hoe dan met allen die bijv. door de corona niet of nauwelijks (meer) werk hebben? Die ploeteren voor een minimumloontje of moeten leven van een uitkering met stijgende vaste lasten. Werkers van het elfde uur, die zijn er ook onder ons, medemensen die ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden, goedkope werkkrachten ook als buitenlanders en zzp-ers… Geen gemakkelijke materie, maar wie van ons dacht nu echt dat het evangelie gemakkelijk zou zijn?

Arend Noordam