Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. Helaas worden er i.v.m. de corona maatregelen in de dienst geen bezoekers toegelaten.. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.

Bij de dienst

In deze dienst staat opnieuw een bede uit het ‘onze Vader’ centraal: “Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel”. Een bede die in een zin samenvat waar het in heel de boodschap van Jezus om gaat, maar ook een bede die gemakkelijk kan worden misverstaan. Ik hoop te laten zien hoe wij ons met deze bede plaatsen in een hoopgevend en inspirerend perspectief.

Marten Knevel