Op 16 januari 2021 start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze jaarlijks terugkerende actie is bedoeld om de financiële situatie van de eigen wijkkerk gezond te houden. Het thema van de actie van dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Uw financiële bijdrage is elk jaar belangrijk, maar dit jaar hebben we ook nog te maken met het corona-virus. De schadelijke gevolgen daarvan, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Daarnaast lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door, lopen inkomsten uit verhuur terug en worden er extra uitgaven gedaan zoals de aanschaf van apparatuur die het mogelijk maakt de wekelijkse kerkdiensten via internet te volgen.

Uw bijdrage is zeer welkom en essentieel om als wijkkerk te kunnen blijven functioneren.

Weet ook dat uw gaven aftrekbaar zijn van de belasting. Het kerkkantoor kan u hier nader over informeren.

Via de link hieronder kunt u de volledige wijkbrief van de Actie Kerkbalans 2021 vinden.

AKB 2021, WK PK wijkbrief
A