Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.

Bij de dienst: We vieren nog steeds de zondag van Epifanie, dat wil zeggen: de zondagen dat zichtbaar wordt wat het betekent dat de Zoon des Mensen is geboren geworden in ons midden. Nu zal duidelijk worden, in zijn eerste daden en woorden, wie Hij is en wat dat betekent. Op het moment dat ik dit schrijf moeten de woorden in Washington nog klinken: “Hail to the chief”, en ook is het dus nog onbekend wat de eerste woorden van de nieuwe president zullen zijn, welke toon zal klinken en welke richting ze zullen wijzen. Zullen het woorden zijn die indruk maken, die zullen inspireren, zoals de woorden van zijn voor-voorganger, Obama, deden? Van Jezus staat er dat Hij door allen werd geprezen. Nou ja, had je anders verwacht van iemand van wie verteld wordt dat Hij als 12-jarige in de tempel iedereen versteld deed staan van zijn inzicht en zijn antwoorden? Wat betekent dat voor ons? Wat doen wij met zijn woorden? Het kabinet is gevallen, haar woorden waren niet meer geloofwaardig, en hoe geldt dat voor ons? Wacht de wereld niet nog steeds op het openbaar worden van de kinderen van God (Paulus in de Romeinenbrief)? Arend Noordam