In de dienst van 28 februari (tweede zondag van de veertigdagentijd) is er muzikale medewerking van de Dordtse hoboïste Diana Abspoel. Tijdens de dienst zullen een aantal meditatieve stukken worden gespeeld van G.Ph. Telemann, Ad Wammes en D. Cimarosa.

Zoals eerder vermeld kunt u een kleine bijdrage overmaken voor deze medewerking naar de wijkkas van de Wilhelminakerk, bankrekeningnummer NL10 INGB 0001893765 onder vermelding van Steun beroepsmusici. Ook in de dienst zelf zal daar gelegenheid voor zijn.

Attie de Jong en Hans Okkerse

Foto van Diana Abspoel met hobo