Welkom in de Wilhelminakerk!
Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube

Bij de dienst

Leid ons niet in verzoeking

Het is lijdenstijd. Een van de lezingen voor deze derde lijdenszondag is uit Romeinen 7:14-25. Ik geloof niet dat ergens in de Bijbel met krachtiger woorden wordt gesproken over de enorme verleiding die het kwade op ons uitoefent. Met die verzoeking had ook Jezus in de Woestijn te maken en in Gethsemane. De laatste bede uit het Onze Vader sluit hier naadloos op aan: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik wil daarbij stilstaan in de context van de lijdenstijd en van de verkondiging van Jezus. Over wat voor soort verleiding gaat het eigenlijk. Herkennen wij die verleiding? En wat betekent het evangelie voor de macht van die verleiding?                                                                                    ds. Marten Knevel