Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.

In de dienst van vandaag ontmoeten we een vrouw die een vermogen uitgeeft om Jezus te zalven. Heel aardig natuurlijk, maar had ze dat geld niet vele malen zinvoller kunnen uitgeven? En waarom gebruiken wij in onze protestantse traditie maar vier van onze vijf zintuigen?

Een van de liederen die we beluisteren is afkomstig uit Iona:

Omdat hij zich zo schikt weten vrouwen zoals ik:
klein en arm maakt God groot,
hij wijst weg uit onze nood.
Echte zorg, goede geur,
maar ook wanhoop, slecht humeur:
Wat ik heb, geef ik graag aan mijn Heer.