Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.

Bij de dienst:                                                                  

Deze laatste zondag van de 40-dagen komt het tot een climax en begint er een bijzondere week in ons kerkelijke  jaar. We staan op een kruispunt en kunnen meerdere wegen bewandelen, maar ze lopen alle uit op de 3 dagen van Pasen. Traditioneel is er vandaag de keuze tussen Passie en Intocht. Wij volgen de lijn van de kindernevendienst, met als centraal thema ‘levensweg’ en dat brengt ons vandaag bij de intocht zoals Marcus die beschrijft. Er klinkt ‘Hosanna’ en zelfs ‘Hosanna in de hemel’(in de hoge). Wij zien dat vaak als een vreugdevolle uitroep, een toejuichen van onze kandidaat voor de troon.

Maar onderkennen wij dan wel voldoende dat het hier Ps. 118:25 is dat er klinkt en dat daar staat: ‘Ach Heer, help toch’? Wat is het waarin we werkelijk hulp zoeken? Waarmee we werkelijk geholpen zijn? Is dat iets dat enige politieke partij kan bewerken?