Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.

Bij de dienst

Allereerst: fijn om weer eens bij u voor te gaan, al is het op afstand. Ik hoop dat we elkaar nabij komen in liederen en gebeden, in de lezingen en de verkondiging.   Over die lezingen het volgende: gewoonlijk is er 1 evangelielezing, vooraf gegaan door een of meer lezingen uit het Oude Testament of de brieven. Deze zondag krijgt u  die niet, maar wel  2 evangelielezingen. Deze 2 gaan dan ook nog allebei over de wonderbare visvangst en in beide verhalen is Simon Petrus nadrukkelijk aanwezig. Juist met betrekking tot hem ligt tussen de 1e en de 2e lezing een wereld van verschil, een wereld van spijt, schaamte, schuld.  De verhalen roepen op tot vertrouwen. Wie je ook bent, wat je ook met je meedraagt, ga daarmee in vertrouwen naar de Ander. Hij is er niet op uit om je af te maken, maar om je heel te maken.