Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link

www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst:

Ons bestaan is vaak een wirwar van gedachten en zorgen, van goed en kwaad.

Niks harmonie en innerlijke balans. Steeds zijn we weer op zoek naar een antwoord op de vraag wat we willen met ons leven, welke waarden nu echt van belang zijn. Dat gebeurt tussen mensen, maar niet minder in ons zelf, in al die rollen die we spelen. Je hoeft niet mee te huilen met alle wolven in het bos.

Je kunt ook een ander lied zingen.

Het is geen triomfantelijke liefde die ons in het Paasfeest gegeven wordt.

Het is een solidaire liefde. Dat is het kenmerkende en mooie van Pasen.

Het is nog donker in onze wereld.

Dat is de realiteit van ons ruziezoekend bestaan dat in ons zit, met al onze strijdbare en tegenstrijdigheden, Maar tegelijk: het licht brandt.

Jezus blijft ons nabij. Symbool voor Eeuwig leven.

                                                                                  ds. Anke Dekker