Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst:

Wij vieren op deze eerste zondag na Pinksteren het feest van de heilige Drie-eenheid: Zondag Trinitatis. Het gaat om het mysterie van ons geloof, dat God zich laat kennen als zijnde drie personen in één wezen: de Vader, God boven ons, de Zoon, God naast ons en de heilige Geest, God in ons. Ik wil bij de uitleg hiervan gebruik maken van een afbeelding van de Russische kunstenaar Andrej Rublev: de Middeleeuwse icoon van de heilige Drie-vuldigheid. Het verwijst naar het bezoek van de drie personen aan Abraham dat beschreven wordt als een verschijning van de Heer (Genesis 18). In het evangelie komen we het tegen als de opdracht om mensen lief te hebben en zo Christus te dienen (Mattheüs 25). Het gaat daarmee steeds weer over verbinding: je verbonden weten met anderen, vanuit de verbondenheid met de Ene.      Nico van der Leer