Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

Vandaag, 20 juni, lezen we het verhaal uit Mattheüs 14, 22-32, het overbekende verhaal van Jezus, die over het water liep. Een verhaal dat in onze moderne talen tot zelfs tot een zegswijze heeft geleid: ‘We lopen over water’, zeggen we, wanneer we iets doen, of ons iets gebeurt, wat ons boven het alledaagse uittilt. Jezus die over het water liep. Wonderverhaal, historische werkelijkheid of toch een metafoor? Het verhaal heeft een centrale plaats in het Mattheüsevangelie en dat is niet voor niets. Het is een verhaal dat ons heel precies brengt bij de identiteit van Jezus. En, wanneer we naar de rol van Petrus in dit verhaal kijken: het zegt ons ook alles over de identiteit van de mens. En tenslotte: dit verhaal brengt het Oude en Nieuwe Testament samen, zoals bijna geen ander evangelieverhaal dat doet.

Marriëtte Pullen