Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link

www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

De grote vloed

Als ik dit schrijf is nog niet duidelijk wat de maatregelen zijn die worden ingevoerd, maar wel duidelijk is dat er een aanscherping komt. En het is ook volkomen duidelijk dat die maatregelen nodig zijn. Steeds weer bekruipt mij het onaangename gevoel dat de put pas wordt gedempt als…

De komende week zullen we in Dordrecht herdenken dat 600 jaar geleden de Elisabethsvloed Dordrecht van het vaste land afsneed. Het is bijna niet voorstelbaar dat onze stad tot dat moment over land met Brabant verbonden was. Al dat water!

De vloed is een pijnlijk voorbeeld van verdronken kalveren, terwijl nog de put niet werd gedempt. De waarschuwing bleef in de lucht hangen, omdat tegenstrijdige belangen maakten dat er niemand in actie kwam. En zo verloor Dordrecht haar positie als belangrijkste stad van het land.

Goedbeschouwd tekent zich een dreiging af die de Elisabethsvloed verre overstijgt. Is dat iets waar we ons in de kerk mee bezig moeten houden? Zegt de Bijbel daar dan iets over? Hoe voorkomen we dat we de politiek in de kerk halen? Of is dit juist een zaak van geloof?

ds. Roel Knijff