Welkom in de Wilhelminakerk!

Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

Vandaag is het de eerste adventszondag. We bereiden ons voor op Kerst. In het Lucasevangelie wordt de naam van keizer Augustus a.h.w. in een adem genoemd met die van het kerstkind, van Jezus Christus. Beiden zijn in het verhaal belangrijk, maar tegelijkertijd staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Pracht en praal te Rome staat tegenover eenvoud en armoede te Betlehem. Hoe moeten we dit zien? Wat is voor ons de boodschap die daarin tot ons komt? Hierover zullen we met elkaar nadenken in deze eerste adventsdienst.

Ds. F.L. Renes