Tot ongeveer 1,5 jaar geleden bereidde de werkgroep Taizé Drechtsteden regelmatig Taizé vieringen voor in verschillende kerken in Dordrecht. Zij hebben ruim 10 jaar lang Taizé vieringen voorbereid met vrijwilligers uit de verschillende kerken. Deze werkgroep heeft aangegeven te stoppen met de activiteiten rondom de Taizé vieringen.

Binnen de Wilhelminakerk hebben een aantal mensen het plan opgevat om in onze kerk het organiseren van Taizé diensten nieuw leven in te blazen, omdat we denken dat het past in de traditie van de Wilhelminakerk en omdat het mooie en fijne diensten zijn.

Inmiddels is de nieuwe werkgroep van start gegaan en zijn we bezig met het organiseren van een Taizé dienst. Dat zal gebeuren eind januari / begin februari 2022.

I.v.m. de coronamaatregelen weten we op dit moment nog niet of het een middagdienst of een avonddienst zal worden met een maximaal aantal mensen of alleen een livestream dienst.

Als je fijne herinneringen hebt aan de Taizévieringen of benieuwd bent naar deze vieringen houd dan onze berichtgeving in de gaten.
Voor informatie over Taizé verwijs ik jullie naar de website: https://www.taize.fr/nl

Voor de muzikale ondersteuning zoeken we nog een aantal muzikale mensen die met muziekinstrument of stem deze dienst willen begeleiden. Als je hiervoor interesse hebt, of andere vragen, dan horen wij dat graag!

Annet, Hanneke K., Bram, Eline en Gerrie
Neem contact op met de werkgroep