Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Kerst met Maria

Wij vieren dit jaar in de Wilhelminakerk Kerst met Maria. Het is allemaal wat soberder dan we gewend zijn, dat heeft met de coronaperikelen te maken. Maar de inhoud van deze markering in de tijd, wat is een feest immers anders, is onverminderd krachtig. In visies op Maria gaat het altijd ook om visies op Christus. Wie is Maria, als zij zo’n bijzonder kind ter wereld brengt? Of omgekeerd: wat is precies de bijzonderheid van dit kind dat het zo paradoxaal spectaculair ter wereld komt?

De Kerstdag (zaterdag 25 december) lezen we Lucas 2:1-20.

Er klinken heel wat hoge titels voor het jongetje Jezus. En Maria bewaarde al de woorden die gesproken werden bij de wording van Jezus in haar hart en bleef er een leven lang over na denken. Als Jezus dat allemaal is, wat er gezegd werd, wie is zij dan? De moeder van God?

Op de zondag van Kerst (26 december)  lezen we Matteüs 2:1-23. De wijzen uit het Oosten, denk je al gauw, maar we gaan verder. Het zwaartepunt komt bij het tweede deel te liggen, wat meestal wordt overgeslagen. Te gruwelijk: het Herodesgeweld in en om Bethlehem. De oude Simeon had bij het opdragen van haar zoon in de tempel al gezegd: er zal nog een zwaard door je moederhart gaan. En meteen begonnen de traumatische lotgevallen rond de komst van Jezus. Maria als een dwaze moeder van Argentinië, met een bloedend hart, wat betekent dit voor onze visie op Jezus en op Kerst?

Jos Aarnoudse

(predikant van de Protestantse Kerk ‘buiten vaste bediening’, werkzaam als directeur bij het landelijk bureau van de kerkrentmeesters in de Protestantse Kerk).