Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

We zetten deze week opnieuw een stap in de lijn van de epifanie (openbaring van de Heer). Na het wonder van water en wijn in Kana lezen we het tweede verhaal over de verschijning van Jezus: Zijn doop in de Jordaan. In de wereldkerk eindigt de kersttijd pas met de viering van dít moment!

Nu wordt duidelijk dat het kerstkind geen gewoon kind is, maar de beloofde Messias. En de hemel bemoeit zich met Hem, omdat Hij de geliefde Zoon van de Vader is. De Heer laat zich voor het eerst expliciet kennen als Vader, Zoon en Geest. En na eeuwen van goddelijke stilte horen we voor het eerst ook weer de stém van God Zelf. Woorden voor Jezus, woorden voor ons: aanvaardend, bemoedigend en uitnodigend.