Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

In de vieringen tijdens de 40-dagentijd volgen we het leesrooster van het Kindernevendienstproject ‘Beloofd land in zicht’. Exodus 12 vertelt over de bevrijding uit het angstland Egypte en daarmee het begin van een nieuwe tijd. Het Pesachfeest spreekt daarvan. In het Nieuwe Testament wordt dit verhaal betrokken op de weg van het offer die Jezus is gegaan. In deze dienst zingen we o.a. Psalm 43 een lied uit de diepten waarin de dichter tegen de klippen op hoopt op God. Woorden die hun betekenis hadden in de geschiedenis van de Wilhelminakerk (WO II) en die ook in onze dagen niet aan zeggingskracht hebben ingeboet.