De symbolische schikkingen zullen in deze 40-dagen periode aansluiten bij het thema: “Beloofd land in zicht“ van de Kindernevendienst. De Kindernevendienst volgt de verhalen van Bible Basics. Het pad van boomschijven symboliseert de weg die we gaan, op weg naar het beloofde land. Met de telescoop houden we zicht op de toekomst. Onderweg worden er ongedesemde broden gegeten

Zondag 13 maart – Exodus 13,3-10
Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte

Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte. De HEER heeft u daaruit bevrijd en naar een land gebracht dat overvloeit van melk en honing. Neem dan steeds in deze maand het volgende gebruik in acht: ‘Eet zeven dagen lang ongedesemd brood, en vier op de zevende dag feest ter ere van de HEER. Vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok uit Egypte”.
In de schikking zijn zeven ongedesemde broden verwerkt. Het zoute water in het kommetje symboliseert de tranen van de Israëlieten, die gelaten zijn tijdens de onderdrukking in Egypte. Melk en honing verwijzen naar het beloofde land.