Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

In deze week na Pasen lezen we over Jezus die als opgestane Heer verschijnt aan zijn leerlingen. Dat wekt bij hen ervaringen van verwarring, maar ook van vervulling met Gods Geest.

Het zijn geen loze, extatische ervaringen. Uiteindelijk gaat het erom dat je door die ervaring en vervulling komt tot het vergeven van zonden. Dat is nogal wat en daar staan we in deze dienst bij stil.

ds. Theo Hettema