Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken.

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren voelen we ons, samen de leerlingen van Jezus, wat verweesd. Onder de indruk dat Christus voor hun ogen aan het zicht onttrokken werd door een wolk. Achtergelaten, maar niet zonder de belofte van wat komt. Daarom kijken we omhoog en staan we stil bij het priesterschap van Christus. In de brief aan de Hebreeën (hoofdstuk 4 en 5) worden daar bijzondere dingen over gezegd. Dit Bijbelboek heeft een sterke verbinding met het Oude Testament. Hoewel dat soms op ons over kan komen als voltooid verleden tijd, ontdekken we dat juist in Jezus er sprake is van voltooid tegenwoordige (!) tijd.

Barbara Broeren