Welkom in de Wilhelminakerk!

Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663 

Bij de dienst

Deze eerste zondag na Pinksteren wordt in de jaarlijkse cyclus van het kerkelijk jaar zondag Trinitatis genoemd, de zondag van de heilige Drieëenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest en toch één God. Het begrip Triniteit of Drieëenheid zult u in de Bijbel niet tegenkomen. Het is een begrip, bedacht in de vroege kerk, om iets aan te geven van de flexibiliteit van de ene God, die zich op verschillende manieren aan ons toont.

Dat is te begrijpen wanneer wij naar ons eigen leven kijken en naar de verschillende rollen die we daarin spelen: Zo ben je dochter of zoon van je ouders, leerling op school, partner van…, moeder of vader van je kind, werknemer in een bedrijf, vriendin of vriend van je vriendin of vriend en toch ben en blijf je dezelfde persoon.

De gedachte van de Heilige Drieëenheid van God is geworden tot een dogma van de kerk, maar eigenlijk sluiten het woord ‘dogma’ (een min of meer gestolde leerstelling) en ‘Drieëenheid’ elkaar uit. Juist het idee, dat we een dynamische God hebben, die in elk tijdsbestek en op elke plaats mensen aanspreekt in hun eigen taal, maakt de relatie tussen God en mens levend en levendig.

Marriëtte Pullen