Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

Wat zijn de teksten uit de Bijbel of de Bijbelverhalen die je het meest aanspreken? Als we dat aan onze jonge kinderen vragen, zijn dat vooral de spannende verhalen uit het Oude Testament: Jozef in de gevangenis, Mozes in het biezen kistje in de Nijl, Daniël in de leeuwenkuil…

Als volwassenen blijven ons vaak die teksten bij, die bij de fase van ons leven horen. Zo kiezen bruidsparen op hun trouwdag heel vaak voor het hoofdstuk over de liefde, 1 Corinthiërs 13. In verdrietige perioden vinden we steun bij Psalm 23, over de Herder, die ons niet verlaat als wij door een dal van diepe duisternis moeten gaan. Bij een uitvaart lezen we dat noch leven, noch dood ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. (Romeinen 8).

Troostwoorden, bemoedigingswoorden die we ons te binnen brengen in moeilijke periodes. De  zachte fluistering van de Geest als we ons eenzaam voelen, zoals de profeet Elia hoorde.

Maar de Bijbel is ook kritisch. Uitdagend en niet voor de poes. Kiezen we ook voor dergelijke teksten? De teksten die ons zeggen dat we onze vijanden moeten liefhebben? De gedeelten die ons laten weten dat we onze bezittingen moeten delen?

Over onze lievelingsteksten én over de teksten die we liever niet zouden horen gaan we het deze zondag hebben.

Ik ben benieuwd naar uw favorieten!                                               

Marriëtte Pullen