Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

Zondag 18 september gaan we het hebben over de zogeheten ‘onrechtvaardige rentmeester’ en de ‘onrechtvaardige Mammon’ uit Lucas 16. Wat doet geld met mensen, en wat doet gebrek aan geld met mensen? Vlak ervoor vinden we het verhaal van ‘de verloren zoon’. Van hem wordt gezegd dat hij zijn geld verkwistte, nou ja ‘het geld’ van zijn vader dan. Dat is ook wat er van de ‘onrechtvaardige rentmeester’ wordt gezegd. Lucas schrijft in eerste instantie een evangelie, een aanbeveling van het geloof in Jezus Christus, voor welgestelde Romeinse burgers. Is dit geloof ook iets voor hen. Maar hoe staat die Jezus eigenlijk tegenover rijkdom en geld? Het verhaal van de verloren zoon, of van de twee zonen, wordt meestal nogal geestelijk uitgelegd. Als je qua geloof of leven van het pad af bent, mag je altijd terugkeren naar God de Vader. Maar wat was er nu van de verloren zoon geworden, als zijn vermogen onuitputtelijk was geweest tot het eind van zijn leven? Het verhaal van de ‘onrechtvaardige rentmeester’ wordt meestal ethisch uitgelegd. Geld heeft de neiging te corrumperen, maar je kunt er ook goede dingen mee doen. Maar hoe hebben die twee perspectieven met elkaar te maken: de relativering van geld en het kindschap van God

Ds Jos Aarnoudse