Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst

Het is voor eenieder van belang een naam te hebben. We willen niet anoniem door het leven gaan. We willen gekend worden, door mens en God. In de lezing van deze zondag spelen twee vrouwen de hoofdrol. Beiden zijn ze anoniem. De evangelist heeft het blijkbaar niet nodig gevonden hun een naam te geven. Wonderlijk! Evenzeer wonderlijk is het, dat het ene verhaal ingebed is in het andere. Wat hebben beide verhalen met elkaar te maken? En…wat heeft dit alles met óns te maken? Mis dit niet! Het wordt een mooie dienst!

Frits Renes