Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663

Bij de dienst
Het laatste nummer van “Protestant”, het blad van de Protestantse Kerk, gaat over roeping: “Duizenden ambtsdragers, vrijwilligers en professionals houden door hun inzet, energie en tijd de kerk gaande. Soms uit een sterk gevoel van roeping, soms uit een sterk gevoel van verantwoordelijkheid, vaak uit een combinatie van twee.” De eerste lezing van vanmorgen begint ook over roeping. Een mooie gelegenheid om eens te overpeinzen wat die roeping is die ons gaande houdt en richting geeft. En dat in een viering waarin we brood en wijn delen, geroepen aan tafel door God zelf als Gastheer.
Evelien Plaisier