‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. Als wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel zijn we 2023 met vertrouwen begonnen. Na een lange en moeilijke vacante periode werd op 8 januari jl. ds. Evelien Plaisier aan onze gemeente verbonden en konden we ook van start met Ester van Dijk als kerkelijk werker. Er zijn tal van plannen en ideeën die we de komende tijd samen met hen verder willen ontwikkelen voor onze beide kerken van morgen. Maar uiteraard hebben we daarbij uw steun heel hard nodig. Wij realiseren ons natuurlijk terdege dat we momenteel in moeilijke en onzekere tijden leven, wij hebben er allemaal mee te maken. We doenLees verder

Op zondagavond 13 november wordt er een Taizéviering gehouden in de Wilhelminakerk. Het is de 2e viering die we met deze voorbereidingsgroep organiseren. We hopen dat het een mooie viering gaat worden.Thema van deze viering: Zorg voor de aarde. Op de site van Taizé staat: Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar de verbondenheid met God door gemeenschap in gebed, zingen en stilte. We zingen een aantal liederen uit de Taizé traditie (een aantal bekende en ook wat minder bekende liederen, maar de melodieën van deze liederen zijn niet moeilijk en snel aan te leren). Met het zingen van de liederen wordenLees verder

Voel jij je thuis in de kerk? Naar aanleiding van Coming-Out-dag op 11 oktober zal onder andere deze vraag centraal staan tijdens een regenboogviering op zondag 16 oktober 10.00 uur in de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41 in Dordrecht, met ds. Roel Knijff. Als we kijken naar ons als kerkgemeenschap, dan zien we een grote variatie in leeftijd, relaties, gezinssamenstelling, seksuele voorkeur, gender, conditie, inkomen, afkomst enz. Deze verschillen kleuren dagelijks ons leven en kunnen het leven van de ander verrijken. Daarnaast hebben ze ook invloed op hoe je een bijbelverhaal leest of wat je raakt in een preek. Om ons allemaal thuis te voelen in deLees verder

De symbolische schikkingen zullen in deze 40-dagen periode aansluiten bij het thema: “Beloofd land in zicht“ van de Kindernevendienst. De Kindernevendienst volgt de verhalen van Bible Basics. Het pad van boomschijven symboliseert de weg die we gaan, op weg naar het beloofde land. Met de telescoop houden we zicht op de toekomst. Onderweg worden er ongedesemde broden gegeten Zondag 13 maart – Exodus 13,3-10 Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte. De HEER heeft u daaruit bevrijd en naar een land gebracht dat overvloeit van melk en honing.Lees verder