Eén van de 10 geboden luidt, vrij vertaald: Je moet je op geen enkele manier een beeld van God vormen. Binnen het Christendom hebben we ons van dit gebod weinig aangetrokken. Generatie na generatie is opgegroeid met het  beeld van een persoonlijke God, die als een Vader voor zijn kinderen zorgt en weet wat voor hen het beste is. Het is een dierbaar beeld dat veel mensen houvast en troost geboden heeft en biedt. Talrijk zijn de beelden, schilderingen, iconen e.d. die musea en kerken vullen. Binnen de officiële leer van onze protestantse kerken wordt aan het beeld van een persoonlijke God vastgehouden. Maar voorLees verder

De Dordtse Wilhelminakerk heeft een zeer bijzondere kerststal van grote mooi aangeklede figuren. Ieder jaar wordt de hele groep in een feeëriek decor opgesteld in de kerk en komen veel mensen deze kerststal bewonderen. Ook talloze schoolklassen komen, ze maken er een uitje van. Via deze kerststal maken veel mensen kennis met het verhaal van de geboorte van Christus in de nederige stal, waar iedereen op af kwam. Iedereen…? Er zijn koningen, met hun kameel en personeel, er zijn herders met hun schapen… maar… het zijn allemaal mannen en jongens. Terwijl vrouwen en meisjes natuurlijk ook van de partij waren! Daarom wil de Wilhelminakerk graagLees verder

Zaterdag 14 september a.s. is Open Monumentendag. De Wilhelminakerk (Blekersdijk 39-41) is dan open van 10.00 tot 17.00 uur. Dit jaar is het thema ‘Plekken van plezier’: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Op 6 september 1898 was de hoek Blekersdijk-Koningin Wilhelminastraat zonder twijfel een plek van plezier. Op het uur van de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd daar de eerste paal geslagen van de Wilhelminakerk. “Op de heistelling wapperde de driekleur, terwijl de paal, de heistelling en de heimachine met groen en oranjebloemen waren versierd.” Voor het ontwerp was de Amsterdamse architect Tjeerd Kuipers aangetrokken. Hij liet zich inspirerenLees verder

Zondag 29 september hopen we weer een Bach-cantatedienst te houden in de Wilhelminakerk. Aanvang 10.00 uur. Medewerking van het Dordrechts KamerOrkest, Hans Okkerse orgel, 4 solisten en het WilhelminaBachkoor van Dordtissimo. De algehele muzikale leiding is in handen van Ries van der Zouwen. Hij zal ook voorgaan in de dienst. Uitgevoerd wordt de cantate van Bach nr. 113 “Herr Jesu Christ, du höchstes Gut”. Een koraalcantate die in de kern kracht en blijdschap uitstraalt. Verder zingt de sopraansolist een Benedictus van J. Haydn. Koor en orkest brengen daarnaast “The Lord is my shepherd” ten gehore, alsmede  “An Irish Blessing” als gezongen zegenbede.Lees verder

‘In het nieuwe Noorden, aan den anderen kant van den Bergweg, hebben de Gereformeerden ’t eerst een kerk gesticht, welke hedenavond ingewijd wordt. Vlak er bij is men thans een R.K. hulpkerk aan ’t bouwen.’ Zo beschreef het Rotterdamsch Nieuwsblad op vrijdag 9 april 1915 de nieuwe kerkelijke aanwinst voor de stad. Op bezoek Op zaterdag 8 juni vertrok een groep gemeenteleden vanuit de Wilhelminakerk in Dordrecht om op bezoek te gaan in een andere kerk ontworpen door architect Tjeerd Kuipers. Juist in een andere omgeving doe je immers nieuwe indrukken op over je eigen kerk. We werden hartelijk ontvangen door het kostersechtpaar Bert enLees verder

In de kerkenraad is onlangs het beleidsplan van de Wilhelminakerk-Petruskapel vastgesteld. Dit is terug te vinden op https://www.dewilhelminakerk.nl/beleidsplan-wilhelminakerk-petruskapel/ of te downloaden als pdf.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Een fijn Paasfeest gewenst De feestelijke Paasmorgendienst wordt muzikaal omlijst door de Wilhelminakerkcantorij, met onder meer het lied ‘Wij mogen hier opnieuw beginnen’. De treffende regels daaruit ‘vanuit wat was nu verder gaan tot waar de liefde ons kan brengen’ zetten de toon voor deze dienst. Het bevrijdende spoor waar we, na Veertigdagen met een rijke Stille Week, bij zijn uitgekomen. Peter de Jong leest Jesaja 51: 9-11, woorden vol ontzag voor de bevrijdende krachtLees verder

Thema: ‘Een nieuw begin’ Dit thema roept gelijk een getal op, het getal 8 en dit getal is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in eenandere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Palmarum – Palmpasen – Lucas 19,29-40 “Jezus betreedt de stad vanuit het oosten. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waar vandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder het geroep van hosanna, en zwaaiende palmtakken komt Hij alsLees verder