De symbolische schikkingen zullen in deze 40-dagen periode aansluiten bij het thema: “Beloofd land in zicht“ van de Kindernevendienst. De Kindernevendienst volgt de verhalen van Bible Basics. Het pad van boomschijven symboliseert de weg die we gaan, op weg naar het beloofde land. Met de telescoop houden we zicht op de toekomst. Onderweg worden er ongedesemde broden gegeten Zondag 13 maart – Exodus 13,3-10 Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte. De HEER heeft u daaruit bevrijd en naar een land gebracht dat overvloeit van melk en honing.Lees verder

De symbolische schikkingen zullen in deze 40-dagen periode aansluiten bij het thema: “Beloofd land in zicht“ van de Kindernevendienst. De Kindernevendienst volgt de verhalen van Bible Basics. Het pad van boomschijven symboliseert de weg die we gaan, op weg naar het beloofde land. Met de verrekijker houden we zicht op de toekomst. Onderweg worden er ongedesemde broden gegeten. Zondag 6 maart- Exodus 12:21-31 en 37-42 God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte In dit Bijbelverhaal laat God alle eerstgeborenen doden in Egypte. Behalve bij de huizen van de Israëlieten, van wie de deurposten bestreken zijn met bloed. De schikking is voorzien van een schaaltje bloed enLees verder

Nu de maatregelen en beperkingen rondom Corona versoepeld zijn, willen we jullie uitnodigen voor een Taizé viering, zondag 20 februari in de Wilhelminakerk. Op de website van Taizé staat deze tekst: Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar verbondenheid met God door gemeenschap in gebed, zingen en stilte. Deze tekst wil ik overnemen om jullie uit te nodigen naar de Taizé viering te komen. Thema van de dienst is: In onze duisternis, ontsteek Heer een vuur dat nooit meer doven zal. We zingen een aantal mooie liederen, we lezen twee stukken uit de bijbel, er is een kleine mediatie, er is ruimteLees verder

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. Dat is dit jaar het thema van de Actie Kerkbalans. Deze jaarlijks terugkerende actie van de kerken in Nederland is bedoeld om de financiële situatie van onze eigen wijkgemeente gezond en toekomstgericht te houden. Voor de Wilhelminakerk-Petruskapel waren de afgelopen jaren niet gemakkelijk. De vacante periode duurt natuurlijk veel te lang, de verschillen in de wijk waren en zijn lastig en bovenop dit alles maakt de COVID-19 pandemie het allemaal niet lichter en moeilijker elkaar fysiek te ontmoeten. In dankbaarheid zien we dat ondanks die omstandigheden, velen zich hebben ingezet om aan onze gemeente te blijven bouwen. EnLees verder

Vier kerken, buurtwerk Dordrecht en bewonersplatform de buurtplu brengen samen licht in de buurt. Kerst vieren in 2021 is best een uitdaging! Want een lichtjestocht voor de kinderen, een volle kerstnachtdienst, met veel muziek en een groot koor; een eerste kerstdagdienst met theater en alle opa’s en oma’s op de voorste rij, dat zit er ook dit jaar niet in.Maar vier kerken in de binnenstad, het Leger des Heils, de Remonstrantse gemeente, de Wilhelminakerk (PKN) en de Kruiskerk (Baptistengemeente) gaven de moed niet op. Ook dit jaar willen ze kerst vieren met de mensen uit hun gemeenschap en uit de buurt. Want kerst gaat overLees verder

Tot ongeveer 1,5 jaar geleden bereidde de werkgroep Taizé Drechtsteden regelmatig Taizé vieringen voor in verschillende kerken in Dordrecht. Zij hebben ruim 10 jaar lang Taizé vieringen voorbereid met vrijwilligers uit de verschillende kerken. Deze werkgroep heeft aangegeven te stoppen met de activiteiten rondom de Taizé vieringen. Binnen de Wilhelminakerk hebben een aantal mensen het plan opgevat om in onze kerk het organiseren van Taizé diensten nieuw leven in te blazen, omdat we denken dat het past in de traditie van de Wilhelminakerk en omdat het mooie en fijne diensten zijn. Inmiddels is de nieuwe werkgroep van start gegaan en zijn we bezig met hetLees verder

Zoals u misschien al heeft gelezen hebben we het plan opgevat om de Talentenbank weer op te starten. De Talentenbank is er voor mensen met een vraag of aanbod op vele gebieden. Klusjes in en om het huis; boodschappen doen; huiswerkhulp; vervoer; ICT-hulp enz. enz. U bent van harte welkom als u iemand zoekt of een talent in de aanbieding heeft. Wat is onze werkwijze: u kunt zich aanmelden als u een vraag heeft maar ook als u een talent in de aanbieding heeft via het aanmeldingsformulier of via het e-mailadres talentenbank@dewilhelminakerk.nl Na aanmelding neemt één van ons contact met u op om e.e.a. doorteLees verder