Op 22 januari a.s. is de eerste OHK van het nieuwe jaar.Bij elkaar komen is helaas niet mogelijk en daarom ontmoeten we elkaar via Zoom.Inbellen kan vanaf 19.45 uur, om 20.00 uur gaan we van start.We gaan met elkaar de documentaire “Heilige boontjes” bekijken en nabespreken.Lijkt het je leuk om erbij te zijn, bel dan in via onderstaande link Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87835451421?pwd=dTJVNXM4K1BRWWRPaFp5alYvSm04Zz09 Meeting ID: 878 3545 1421Passcode: welkom Tot dan Fenneke en HannekeLees verder

Op 16 januari 2021 start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze jaarlijks terugkerende actie is bedoeld om de financiële situatie van de eigen wijkkerk gezond te houden. Het thema van de actie van dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Uw financiële bijdrage is elk jaar belangrijk, maar dit jaar hebben we ook nog te maken met het corona-virus. De schadelijke gevolgen daarvan, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Daarnaast lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door, lopen inkomsten uit verhuurLees verder

De activiteitenkrant 2020-2021 is beschikbaar. Hier kunt u die downloaden. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten opgenomen in de activiteitenkrant. Achterin de krant is een kalender opgenomen, deze is echter niet compleet omdat op het moment van verspreiden en drukken er nog veel onbekend en onzeker is door corona. Het advies is dan ook om de WilopZondag in de gaten te houden, daarin worden alle activiteiten  genoemd of in de kalender opgenomen. Met vriendelijke groet, Commissie Vorming en ToerustingLees verder

Thema: Leermo(nu)ment De schikking beeldt uit dat dit monument, de Wilhelminakerk, een ontmoetingsplaats wil zijn om God te eren, te vieren, te dienen en te delen, elkaar te ontmoeten, maar ook een plaats om te leren. Te leren van elkaar en van de voorganger, van de leiding van de kindernevendienst, de tienerdienst, jeugdclubs, cantorij en van de Bijbel- en gespreksgroepen. Daarbij gebruikmakend van diverse leermiddelen, waarvan voorbeelden in de schikking te zien zijn. In de hoop en verwachting, dat mede hierdoor mensen tot bloei mogen komen en vrucht mogen dragen. Daarom zijn er bloemen te zien, sommige zijn nog in knop, maar daarnaast ook allerleiLees verder

Op 28 juni jl. is onze oud-predikant Klaas Beuckens overleden. De dankdienst voor zijn leven wordt in besloten kring gehouden op 3 juli om 11.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort. De dienst is live bij te wonen en terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl. De liturgie vindt u op de website van de Bergkerk.Lees verder

Nu er geen kerkdiensten kunnen worden gehouden vanwege het coronavirus, vallen ook de collectes weg. De diaconie en de wijk hebben uw bijdrage hard nodig. De noden in de wereld en de (vaste) uitgaven van de kerk lopen door. Daarbij lopen de inkomsten door afgelaste verhuur ed ook terug. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u maandelijks uw bijdrage die u anders in de collectezak doet, zou willen storten op de volgende rekeningen: Voor de diaconie: NL28RABO0134939840 t.n.v. DiaconieVoor de kerk: wijkkas Wilhelminakerk: NL10INGB0001893765  t.n.v. wijkkas Wilhelminakerk wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255 t.n.v. Petruskapel Joke van den Bandt-Stel, kerkrentmeesterAnnet de Vries-Koppe, voorzitter diaconieLees verder