Thema: Een nieuw begin Dit thema roept gelijk getal 8 op en is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een andere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Reminiscere – Gedenk – Lucas 9, 28-36Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijnLees verder

Thema: ‘Een nieuw begin’Dit thema roept gelijk een getal op, het getal 8, en dat is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een andere vormgeplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Invocabit – Roept hij Mij aan – Lucas 4,1-13Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucasbenadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk.Bij de schikkingDe 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. Die cirkel staat hier symbool voor de aarde. DeLees verder

Van 19 januari tot 2 februari wordt de Actie Kerkbalans 2019 gehouden. Deze jaarlijks terugkerende actie is bedoeld om de financiële situatie van met name de eigen wijkkerk, gezond en stabiel te houden. Het thema van de actie van dit jaar is dan ook net als vorig jaar: ‘Geef voor je Kerk’. Het is onze grote wens om door te kunnen gaan met waartoe we ons geroepen weten: kerk te zijn in het hart van de samenleving in de stad en op de Staart. Onze vraag is dan ook of u ook dit jaar wilt bijdragen voor uw kerk en gemeente. Uw bijdragen komen geheel tenLees verder

Voor de viering van 11 november nodigen wij u uit tijdens de Bach-cantatedienst. Aanvang 10.00 uur. Voorganger Ds. Michiel de Zeeuw. Uitgevoerd gaat worden de cantate 94 “ Was frag ich nach der Welt”. Een prachtige najaarscantate die aanzet tot nadenken. In het openingskoor wordt direct al de vraag gesteld “….wat ik naar de wereld en al haar schatten zou vragen, wanneer ik me in Heer Jezus kan verlustigen”. Grote woorden die in Bach’s tijd gewoon waren, maar wellicht in onze tijd niet of anders gesteld zullen worden. Muzikaal gezien gebeuren er prachtige dingen, te groots om hier te beschrijven, maar in de Orde van DienstLees verder

Op zondagavond 25 november 2018 wordt om 19.00 uur in de Oud Katholieke Kerk, Voorstraat 120  te Dordrecht, een Taizé-viering gehouden. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé zullen worden afgewisseld met één of meer schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De kerk is vanaf 18.30 uur geopend. Voor de viering, die begint om 19.00 uur en ruim een half uur duurt, oefenen wij de (nog) onbekende liederen met u. Aansluitend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Deze viering is voorbereid door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden. Voor meer informatie en data voor andere vieringen verwijzen wij uLees verder

Op zaterdag 8 september a.s. is de Wilhelminakerk van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 17.00 uur open in het kader van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de buurt, de nieuwbouwwijk waarin de Wilhelminakerk is gebouwd. In 1898 werd Villa Maria, op de hoek van de Johan de Wittstraat en de Singel, verkocht. Het bijbehorende terrein tussen de Johan de Wittstraat, de Singel en de Blekersdijk werd verkaveld en binnen enkele jaren bebouwd. De Koningin Wilhelminastraat, de Cornelis van Beverenstraat en de Adriaan van Bleijenburgstraat werden aangelegd. Er verrezen villa’s, herenhuizen, dubbele burgerhuizen, winkels en zelfs eenLees verder