Tijdens de 40-dagentijd hangt in de Wilhelminakerk een Kruisweg, vormgegeven in keramieke plaquettes.Wat deze Kruisweg bijzonder maakt is dat elke Statie thematisch gecombineerd wordt met een uitspraak uit de Zaligsprekingen.Hiervan zijn schilderijen gemaakt. Neem gerust even de tijd om de rondgang te maken, voor of na de kerkdiensten of op afspraak. Het wordt aanbevolen een boekje mee te nemen om de bijbehorende teksten te lezen. U kunt het boekje lenen maar u kunt het boekje ook kopen voor € 2,= en alles nog eens rustig na lezen.Lees verder

Thema: ‘Een nieuw begin’Dit thema roept gelijk een getal op, 8 en dit getal is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm enbloemkeuze bij. – 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer ineen andere vorm geplaatst.- 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Judica – Doe mij recht – Lucas 20, 9-19De wijngaard is een positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groeien vruchten dankt zij aan God. De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn). In dit verhaal eigent de pachter zich, in plaats van een deel, de gehele opbrengst vanLees verder

De woestijn als een plaats waar je de Eeuwige tegenkomt, waar je jezelf tegenkomt en waar je keuzes maakt. In de Taizéviering van 24 maart lazen we psalm 63 van David die in de woestijn verbleef, afgewisseld met een gezongen Alleluia. En uit Marcus lazen we het verhaal van Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef. We zongen over vertrouwen, we baden voor iedereen die de bron van Gods Koninkrijk zoekt en kregen de zegen mee op onze levensweg. Over die weg zongen we in het afsluitende “Aber du weisst den Weg für mich”. Een mooie viering die stilte en vertrouwen ga. Op www.taizedrechtsteden.nlLees verder

Op zaterdag 13 april is in de Wilhelminakerk een Passion Hour. Een uur waarin kunst, cultuur en religie elkaar raken. Aan de hand van keramieke plaquettes en schilderijen gaan we een Kruisweg en bij elke statie zingt het Dordtissimokoor een passend koraal of ander deel uit de Mattheus Passion. Soms kunnen de aanwezigen ook zelf meezingen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Ries van der Zouwen. Verbindende poëtische teksten zijn ook van en uitgesproken door Ries van der Zouwen. Het Dordts Kamerorkest verleent haar medewerking, alsmede een viertal solisten. Laat u inspireren tijdens een bijzonder en indrukwekkend uur. Blekersdijk 41 Dordrecht Aanvang 18.30 uur.Lees verder

Thema: ‘Een nieuw begin’Dit thema roept gelijk een getal op, getal 8 en is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een andere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Oculi mei – Mijn ogen zijn gericht op de Heer – Lucas 13, 1-9Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken, ons leven veranderen, de bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, iets kunnen betekenen voor anderen.Omzien naar de ander. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn eenLees verder

Thema: Een nieuw begin Dit thema roept gelijk getal 8 op en is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een andere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Reminiscere – Gedenk – Lucas 9, 28-36Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijnLees verder

Thema: ‘Een nieuw begin’Dit thema roept gelijk een getal op, het getal 8, en dat is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een andere vormgeplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Invocabit – Roept hij Mij aan – Lucas 4,1-13Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucasbenadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk.Bij de schikkingDe 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. Die cirkel staat hier symbool voor de aarde. DeLees verder

Van 19 januari tot 2 februari wordt de Actie Kerkbalans 2019 gehouden. Deze jaarlijks terugkerende actie is bedoeld om de financiële situatie van met name de eigen wijkkerk, gezond en stabiel te houden. Het thema van de actie van dit jaar is dan ook net als vorig jaar: ‘Geef voor je Kerk’. Het is onze grote wens om door te kunnen gaan met waartoe we ons geroepen weten: kerk te zijn in het hart van de samenleving in de stad en op de Staart. Onze vraag is dan ook of u ook dit jaar wilt bijdragen voor uw kerk en gemeente. Uw bijdragen komen geheel tenLees verder