De activiteitenkrant 2020-2021 is beschikbaar. Hier kunt u die downloaden. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten opgenomen in de activiteitenkrant. Achterin de krant is een kalender opgenomen, deze is echter niet compleet omdat op het moment van verspreiden en drukken er nog veel onbekend en onzeker is door corona. Het advies is dan ook om de WilopZondag in de gaten te houden, daarin worden alle activiteiten  genoemd of in de kalender opgenomen. Met vriendelijke groet, Commissie Vorming en ToerustingLees verder

Thema: Leermo(nu)ment De schikking beeldt uit dat dit monument, de Wilhelminakerk, een ontmoetingsplaats wil zijn om God te eren, te vieren, te dienen en te delen, elkaar te ontmoeten, maar ook een plaats om te leren. Te leren van elkaar en van de voorganger, van de leiding van de kindernevendienst, de tienerdienst, jeugdclubs, cantorij en van de Bijbel- en gespreksgroepen. Daarbij gebruikmakend van diverse leermiddelen, waarvan voorbeelden in de schikking te zien zijn. In de hoop en verwachting, dat mede hierdoor mensen tot bloei mogen komen en vrucht mogen dragen. Daarom zijn er bloemen te zien, sommige zijn nog in knop, maar daarnaast ook allerleiLees verder

Op 28 juni jl. is onze oud-predikant Klaas Beuckens overleden. De dankdienst voor zijn leven wordt in besloten kring gehouden op 3 juli om 11.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort. De dienst is live bij te wonen en terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl. De liturgie vindt u op de website van de Bergkerk.Lees verder

Nu er geen kerkdiensten kunnen worden gehouden vanwege het coronavirus, vallen ook de collectes weg. De diaconie en de wijk hebben uw bijdrage hard nodig. De noden in de wereld en de (vaste) uitgaven van de kerk lopen door. Daarbij lopen de inkomsten door afgelaste verhuur ed ook terug. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u maandelijks uw bijdrage die u anders in de collectezak doet, zou willen storten op de volgende rekeningen: Voor de diaconie: NL28RABO0134939840 t.n.v. DiaconieVoor de kerk: wijkkas Wilhelminakerk: NL10INGB0001893765  t.n.v. wijkkas Wilhelminakerk wijkkas Petruskapel: NL48ABNA0425446255 t.n.v. Petruskapel Joke van den Bandt-Stel, kerkrentmeesterAnnet de Vries-Koppe, voorzitter diaconieLees verder

Vanwege het coronavirus zijn er wat aanpassingen op het kerkkantoor. Er is 1 medewerker op maandag en dinsdag van 9.00-12.00 uur. Bij voorkeur contact via de mail, kerkkantoor@pkn-dordrecht-dubbeldam.nl of telefonisch, 078-6160007.Omdat de meeste kerkdiensten zijn geannuleerd worden de bestelde collectebonnen vast gehouden op het kerkkantoor. Wilt u die toch ontvangen, dan graag een berichtje naar het kerkkantoor. Er worden geen collectebonnen meer verkocht op het kerkkantoor tegen contante betaling. Ook wordt de post niet meer afgehaald, maar per post doorgestuurd.Lees verder

Het is een vreemde start. Geen kerkdiensten, dus geen persoonlijke kennismaking. Toch ben ik deze week begonnen ‘in’ Dordrecht. Voorlopig thuiswerkend, probeer ik mij in te werken. Om die onzichtbaarheid toch een beetje op te heffen stel ik mij graag aan u voor: Mijn naam is Marten Knevel. Ik ben getrouwd met Jolande en heb drie dochters en inmiddels vier kleinkinderen. Ik ben opgegroeid in Bussum en Den Bosch. Na de middelbare school en de HTS, theologie gaan studeren. Zevenentwintig jaar was ik gemeentepredikant in Heerde, Koudekerke en Zeist. Sinds vorig jaar ben ik als interim predikant actief, voor vijftig procent in dienst van deLees verder

Mattheüs 6, 1-6 en 16-21De veertigdagentijd begint met een hart, gemaakt van buxustakjes. De buxustakjes horen traditiegetrouw gezien bij Aswoensdag. In deze schikking is er gekozen om de buxus te binden in een hartvorm, symbool van de liefde. Het is een oproep om je te laten raken.Lees verder

Thema: Sta op! Om in beweging te komen hebben de meesten van ons een doel nodig – een stip op de horizon. Door de lijst heen zien we de stip – rondom ingevuld met een weefsel van takjes – als een ronde open ruimte, als de pupil van een oog. Wij kunnen zien, omzien naar de ander, hoop bieden. Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Bij de schikking – Mattheüs 4,1-5Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd met woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vormLees verder