Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . In deze kerkdienst zingen we dezelfde psalm en lezen we hetzelfde Evangeliegedeelte als in de dienst waarin pastor Lianne bevestigd werd als ouderling-kerkelijk werker in onze gemeente. Een herkenbaar spoor dat we bij haar afscheid met dankbaarheid benoemen. Het gaat, ook in de lezing uit Ruth 1, over levenskeuzes jegens de ander. Keuzes voor het Leven. Niet als een zware verantwoordelijkheid om gebukt onder te gaan. Het komt voort uit een verwondering dat er voor jouLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Vandaag staat de kerkdienst in het teken van zingen als vorm van geloven. We lezen uit Psalm 137 ‘Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond?’ en daarnaast uit Handelingen 16 over hoe Paulus en Silas vast zitten. Ze zijn gevangen genomen, uit beeld geduwd tot in de binnenste kerker, met hun voeten in het blok. Ze kunnen geen kant meer op. Een ervaring die veel medemensen ook vandaagLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst De kerkdienst staat vandaag in het teken van de zon. Dat zou kunnen zijn omdat dit zogenoemd de eerste zondag van de zomer is. Concreter is de aanleiding dat we graag een groene kerk willen zijn. Het kerkdak van de Wilhelminakerk is, vanaf de straat onzichtbaar, inmiddels gevuld met zonnepanelen. Deze stap in de richting van duurzamer kerk-zijn wordt in deze dienst gemarkeerd. Op veel manieren wordt gespaard voor dit jubileumcadeau van deLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. De zondag na Pinksteren, waarop we zoeken naar de verschillende wijzen waarop iets van God duidelijk wordt in ons bestaan. En daar zullen we op deze zondag over zingen! Het gaat vandaag over de schepping, de Schepper, de Wijsheid, Jezus en de heilige Geest. Samen met Nikodemus stellen wij vragen om uit te zoeken hoe God zich openbaart in deze wereld. Zullen wij antwoorden vinden opLees verder