Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! 6 januari 2018 Epifanie. Vandaag, de eerste zondag in het nieuwe jaar, lezen we het verhaal dat bij de feestdag van deze datum hoort, Driekoningen. Matteüs 2: 1-12 vertelt van de magiërs die ten tijde van de regering van koning Herodes op reis gaan naar Jeruzalem, om daar de pasgeboren koning van de Joden te zoeken. De bijzondere ster, een groot licht, heeft hen in beweging gezet. Wat dit allemaal teweegbrengt! Vandaag, op het feest van Epifanie (van Grieks, epifainoo – aan het licht brengen) zoeken wij naar de diepere betekenis van wat God ons wil laten zien, dat wat vanLees verder

Dienst Oudejaarsavond Op Oudejaarsdag, maandag 31 december, komen we om 19.30 uur samen om in ommezien te danken voor wat ons geschonken is in het afgelopen jaar. We lezen en zingen, juist deze dag, in verbondenheid met wie ons voorgingen in het verlangen naar vrede en een nieuwe tijd. Zo luisteren we naar woorden van Schalom Ben-Gorin. We lezen uit Prediker 12: 1 t/m 5, Jeremia 1: 4 t/m 8 en 11 en Mattheüs 12: 1 t/m 5. Het lied ‘De amandeltwijg’ van Schalom Ben-Gorin klinkt daarbij deze avond als een troostrijke bemoediging. ds. Michiel de Zeeuw De orde van dienst vindt u hier .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst op Kerstmorgen We vieren het Christusfeest als gasten. Of je nu voorzichtig belangstellend bent, een ‘meegenomen’ familielid of een gemeentelid dat helemaal de weg weet, allemaal zijn we te gast op dit geboortefeest. In verwondering ontdekken we hoe deze geboorte raakt aan de plaats waar wij wonen en samenleven. Op de achtergrond van de weergave uit Lucas 2 klinkt een ander soort geboorteverhaal: Mozes die opnieuw het leven binnenkomt (Exodus 3:1-14). Hij leertLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst In een sfeervolle Wilhelminakerk, -de Kerststal staat kleurrijk op u en jou te wachten-, luisteren we zondag 16 december naar geloofsgetuige Sefanja (3:14-20). Tegen de achtergrond van een scherpe diagnose over een ziek geworden stad, een ontspoorde samenleving, deelt hij toch een hoopvolle verwachting: “De HEER, je God, zal in je midden zijn”. Hoe kun je zo kritisch zijn en tegelijk al genieten van de aanstaande verandering? We vieren het Heilig Avondmaal,Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst op Eerste Advent In twaalf kerkdiensten rondom een tiental leven we toe naar 120 jaar Wilhelminakerk. Deze zondag gaat het om ‘tien rechtvaardigen’. De Schriftlezing uit Genesis 18: 16 – 33 vertelt hoe de Eeuwige met Abraham deelt hoe het er in de wereld voor staat. De inwoners van Sodom maken het, onder meer door het vernielen van de gastvrijheid, zo onleefbaar dat het niet verder kan. Abraham pleit voor de inwonersLees verder