Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst: Op woensdag 17 februari begon de lijdenstijd. In deze periode, die veertig dagen duurt, gaan we op reis met Jezus en zijn volk. De reis naar het beloofde land is lang, en het is onderweg niet altijd makkelijk. Lijden, zorgen en moeite horen daarbij. Het vooruitzicht van vrede, recht en licht maakt dat gelukkig wel de moeite waard. Vaak gaat het in de lijdenstijd over JezusLees verder

Aswoensdag is het begin van de 40-dagen tijd of vastentijd. Vanouds de tijd van boetedoening en bezinning op ons leven. Het thema dat we voor deze tijd hebben gekozen is Levensweg. We bezinnen ons op onze levensweg en waar die raakt aan de weg van Jezus. Dat gaat over welke dingen we doen in ons leven en hoe we die doen. Ēn we zoeken de verdieping door na te denken over onze geestelijke weg. Waar is ons hart, onze ziel op gericht? Wat zijn onze drijfveren? De profeet Joël schrijft: Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hartLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtubeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst: We vieren nog steeds de zondag van Epifanie, dat wil zeggen: de zondagen dat zichtbaar wordt wat het betekent dat de Zoon des Mensen is geboren geworden in ons midden. Nu zal duidelijk worden, in zijn eerste daden en woorden, wie Hij is en wat dat betekent. Op het moment dat ik dit schrijf moeten de woorden in Washington nog klinken: “Hail to the chief”,Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. Helaas worden er i.v.m. de corona maatregelen in de dienst geen bezoekers toegelaten.. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst In deze dienst staat opnieuw een bede uit het ‘onze Vader’ centraal: “Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel”. Een bede die in een zin samenvat waar het in heel de boodschap van Jezus om gaat, maar ook een bede die gemakkelijk kan worden misverstaan. Ik hoopLees verder