Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Deze zondag staan we stil bij de geschiedenis van de doop van Jezus door Johannes. Johannes, Jezus’ neef die doopte aan de Jordaan. (Saillant detail is dat een aantal plaatsen aan de Jordaan claimen dat dàt de precieze plek is waar Johannes doopte. Feit is, dat wij dat niet gewoon niet weten). Alle vier evangelisten hebben dit verhaal, zij het met heel verschillende accenten. Marcus en Lucas houden hetLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Deze eerste zondag van het nieuwe jaar bent u welkom bij het nieuwjaarsontbijt om 9 uur.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Nog twee dagen te gaan voor de jaarwisseling. Tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. Misschien ook tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Zijn onze verwachtingen uitgekomen of was het zoals het gezegde luidt: ‘Life is what happens, when you’re making other plans’ oftewel: ‘terwijl jij plannen maakte, overkwam het leven je…’? Op deze zondag lezen we de woorden uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 43.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij de orde voor de kerstviering op woensdag 25 december 2019 om 10 uur door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

God, iets of niets? Dinsdag 5 november was de tweede avond over het boek God, iets of niets. Opnieuw luisterden ongeveer twintig mensen geboeid naar de inleiding van Ieke van As. De inleiding en het gesprek gingen deze keer over de denkwijzen van religieuze atheïsten en religieuze naturalisten. Het definiëren en daarmee meer vat krijgen op deze begrippen was niet eenvoudig. Wel werd het gaandeweg duidelijk dat deze atheïsten heel herkenbare religieuze, transcendente ervaringen en vragen hebben. Bezien vanuit de theologie staan deze denkers het dichtst bij de negatieve theologie en de mystiek. Geen eenvoudige kost maar wel zo boeiend, dat de onderlinge gesprekken zelfsLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst In deze adventsdienst kijken we naar Nazareth, waar we getuigen zijn van de geboorteaankondiging van Jezus. Maria, een jong meisje, krijgt een onverwacht en nogal bijzonder bezoek, namelijk van een engel. Deze engel heeft een bijzondere boodschap voor haar: zij wordt op korte termijn de moeder van de Messias. Dit is eigenlijk een onbegrijpelijk verhaal in een wereld die totaal van de onze verschilt. Maar, zullen we ons in deze dienst afvragen, verschiltLees verder