Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst: Op woensdag 17 februari begon de lijdenstijd. In deze periode, die veertig dagen duurt, gaan we op reis met Jezus en zijn volk. De reis naar het beloofde land is lang, en het is onderweg niet altijd makkelijk. Lijden, zorgen en moeite horen daarbij. Het vooruitzicht van vrede, recht en licht maakt dat gelukkig wel de moeite waard. Vaak gaat het in de lijdenstijd over JezusLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtubeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst: We vieren nog steeds de zondag van Epifanie, dat wil zeggen: de zondagen dat zichtbaar wordt wat het betekent dat de Zoon des Mensen is geboren geworden in ons midden. Nu zal duidelijk worden, in zijn eerste daden en woorden, wie Hij is en wat dat betekent. Op het moment dat ik dit schrijf moeten de woorden in Washington nog klinken: “Hail to the chief”,Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. Helaas worden er i.v.m. de corona maatregelen in de dienst geen bezoekers toegelaten.. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst In deze dienst staat opnieuw een bede uit het ‘onze Vader’ centraal: “Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel”. Een bede die in een zin samenvat waar het in heel de boodschap van Jezus om gaat, maar ook een bede die gemakkelijk kan worden misverstaan. Ik hoopLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien op youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien op youtube. Bij de dienst En elk zijn naam in vrede draagt…  Dat is het thema van de dienst op 22 november. Het is een bijzondere dienst. Op deze Eeuwigheidszondag gedenken we degenen die ons dit jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen en steken een kaars aan. We willen dat onze naam gekend is, nu, tijdens ons leven, maar ook na onze dood. God heeft onze naam in deLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien op youtube.Lees verder