Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. Helaas worden er i.v.m. de corona maatregelen in de dienst geen bezoekers toegelaten.. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst In deze dienst staat opnieuw een bede uit het ‘onze Vader’ centraal: “Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel”. Een bede die in een zin samenvat waar het in heel de boodschap van Jezus om gaat, maar ook een bede die gemakkelijk kan worden misverstaan. Ik hoopLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien op youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien op youtube. Bij de dienst En elk zijn naam in vrede draagt…  Dat is het thema van de dienst op 22 november. Het is een bijzondere dienst. Op deze Eeuwigheidszondag gedenken we degenen die ons dit jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen en steken een kaars aan. We willen dat onze naam gekend is, nu, tijdens ons leven, maar ook na onze dood. God heeft onze naam in deLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien op youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via YouTube. Bij de dienst Zondag 20 sept, 1e zondag van de herfst Ook op de kerkelijke kalender zijn de geduchte herfstdagen aangebroken, de oogsttijd is er. Voor wie zijn de vruchten? Wie mogen er in Gods goede gaven delen? Hoe zal er ook aan ons doen en laten iets af te lezen zijn van Gods komend Koninkrijk? “Een arbeider is zijn loon waard”? Maar hoe dan met allen dieLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien op youtube. Bij de dienst Om heel verschillende redenen heeft de afgelopen maanden het thema ‘Vrijheid’ zich aan ons opgedrongen. Enerzijds omdat wij vrijheid mochten vieren, anderzijds omdat ons de vrijheid ontnomen werd om dit te vieren zoals wij graag zouden willen. Het thema werd voorwerp van discussie. Wat betekent vrijheid voor ons? In hoeverre kan of mag die beperkt worden? Moet vrijheid onbegrensd zijn? Hoe gaan beperkingen en vrijheidLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien op YouTube.Lees verder